PUBLICACIÓ DE LA PERSONA PROPOSADA PER OCUPAR EL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC EN EDUCACIÓ INFANTIL A L’ESCOLA DE MONTGAI EL CURS 2017-2018

De conformitat amb el que ha acordat la Comissió Tècnica d’Avaluació la proposta de nomenament és a favor de la següent persona candidata seleccionada:

  • Sra. Y.G.V., amb DNI xxxx7337Y

 

Montgai, 31 de juliol de 2017

 

L’alcalde,

Jaume Gilabert i Torruella