Millores als dipòsits municipals d'aigua potable de la població i plantes potabilitzadores