Pavimentació de la Plaça l'Eglésia i Boixadors a Butsènit