SUBVENCIÓ DE LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA HA CONCEDIT UNA SUBVENCIÓ DE 4.290,00 EUROS PER PORTAR A TERME L'ACTUACIÓ "ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ ASFÀLTICA DEL CAMÍ DE LA ROQUETA A MONTGAI", ACTUACIÓ INCLOSA DINS LA CONVOCATÒRIA DEL PLA DE CAMINS DE TITULARITAT MUNICIPAL, ANUALITAT 2016.